• Tematyka:

  • Przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku
  • Podstawy prawne gospodarki łowieckiej w Polsce
  • Kształtowanie się prawa łowieckiego w Polsce
  • Modele organizacyjne łowiectwa w Polsce
  • Rola PGGL Lasy Państwowe w realizacji zadań z zakresu gospodarki łowieckiej w Polsce
  • Rola organów administracji publicznej w realizacji zadań z zakresu gospodarki łowieckiej w Polsce
  • Dokumentowanie wykonywania zadań z zakresu gospodarki łowieckiej
  • Geneza i rozwój służb ochrony przyrody w Polsce
  • System ochrony środowiska w Polsce
  • Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego w łowiectwie
  • Wybrane zagadnienia prawa cywilnego w łowiectwie
  • Zagadnienia legislacyjne łowiectwa
 • Tematyka:

  • Podstawy prawoznawstwa
  • Podstawy procesu karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
  • Tryb uchwalania rozporządzeń i ustaw