Kierunki:

  • Administracja
  • Finanse i Rachunkowość
  • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
  • Bezpieczeństwo Narodowe
  • Informatyka
Page:  1  2  3  ()
Courses 
Analiza finansowa dr J. LisekSelf enrolment
Informacyjne narzędzia zarządzania dr J. LisekSelf enrolment
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej dr A. Ochrymiuk-LulewiczSelf enrolment
Rachunkowość podatkowa dr J. LisekSelf enrolment
Podstawy pracy biurowej dr H. FuchselSelf enrolment
Praktyki zawodowe dr J. ZnajdekSelf enrolment
Prawo wykroczeń dr J. ZnajdekSelf enrolment
Prawo karne materialne dr J. ZnajdekSelf enrolment
Legislacja administracyjna mgr M. Tetera-JankowskaSelf enrolment
Postępowanie administracyjne mgr M. Tetera-JankowskaSelf enrolment
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb bezp. publ. (NST) - dr J. ZnajdekSelf enrolment
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb bezp. publ. (ST) - dr J. ZnajdekSelf enrolment
Regulaminy wewnętrznego urzędowania sądów i prokuratur - mgr M. BorowickaSelf enrolment
Metodyka pracy sekretarza sądowego - mgr M. BorowickaSelf enrolment
Postępowanie administracyjne dr M. MazurykSelf enrolment
Rachunkowość finansowa dr W. WojasSelf enrolment
Zamówienia publiczne - prof. A. PanasiukSelf enrolment
Metodyka pisania pism procesowych i urzędowych - mgr M. BorowickaSelf enrolmentInformation
Postępowanie administracyjne - mgr M. BorowickaSelf enrolmentInformation
Rynki finansowe dr I. PrzychockaSelf enrolment