Kierunki:

  • Administracja
  • Finanse i Rachunkowość
  • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
  • Bezpieczeństwo Narodowe
  • Informatyka
Strona:  1  2  3  ()
Przedmioty 
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej dr A. Ochrymiuk-LulewiczRejestracja samodzielna
Rachunkowość podatkowa dr J. LisekRejestracja samodzielna
Podstawy pracy biurowej dr H. FuchselRejestracja samodzielna
Praktyki zawodowe dr J. ZnajdekRejestracja samodzielna
Prawo wykroczeń dr J. ZnajdekRejestracja samodzielna
Prawo karne materialne dr J. ZnajdekRejestracja samodzielna
Legislacja administracyjna mgr M. Tetera-JankowskaRejestracja samodzielna
Postępowanie administracyjne mgr M. Tetera-JankowskaRejestracja samodzielna
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb bezp. publ. (NST) - dr J. ZnajdekRejestracja samodzielna
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb bezp. publ. (ST) - dr J. ZnajdekRejestracja samodzielna
Regulaminy wewnętrznego urzędowania sądów i prokuratur - mgr M. BorowickaRejestracja samodzielna
Metodyka pracy sekretarza sądowego - mgr M. BorowickaRejestracja samodzielna
Postępowanie administracyjne dr M. MazurykRejestracja samodzielna
Rachunkowość finansowa dr W. WojasRejestracja samodzielna
Zamówienia publiczne - prof. A. PanasiukRejestracja samodzielna
Metodyka pisania pism procesowych i urzędowych - mgr M. BorowickaRejestracja samodzielnaInformacja
Postępowanie administracyjne - mgr M. BorowickaRejestracja samodzielnaInformacja
Rynki finansowe dr I. PrzychockaRejestracja samodzielna
Biurowość i archiwizacja - H. FuchselRejestracja samodzielna
Biurowość i korespondencja H. FuchselRejestracja samodzielna