Kierunki:

  • Administracja
  • Finanse i Rachunkowość
  • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
  • Bezpieczeństwo Narodowe
  • Informatyka
Page: ()   1  2  3  ()
Courses 
Biurowość i archiwizacja - H. FuchselSelf enrolment
Biurowość i korespondencja H. FuchselSelf enrolment
Metodyka pisania pism procesowych i urzędowych mgr M. BorowickaSelf enrolmentInformation
Organizacja i funkcjonowanie państwowych systemów ratownictwa dr J. StępakSelf enrolment
Zarządzanie zasobami ludzkimi w zarządzaniu kryzysowym dr hab. J. StępakSelf enrolment
Bankowość dr I. BadowskiSelf enrolmentInformation
Etyka dziennikarska i prawo mediów dr U. KurcewiczSelf enrolmentInformation
Finanse przedsiębiorstwa dr I. PrzychockaSelf enrolment
Organizacja i zarządzanie dr hab. J. StępakSelf enrolment
Gatunki dziennikarstwa dr U. KurcewiczSelf enrolmentInformation
Historia mediów dr U. KurcewiczSelf enrolmentInformation
Logika I dr hab. J. StuchlińskiSelf enrolment
Logika II dr hab. J. StuchlińskiSelf enrolment
Logika M dr hab. J. StuchlińskiSelf enrolment
Marketing dr I. PrzychockaSelf enrolment
Nauka o administracji dr hab. H. KisilowskaSelf enrolmentInformation
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej dr hab. J. StępakSelf enrolment
Organizacja i zarządzanie w instytucjach finansowych dr K. Świrska-CzałbowskaSelf enrolmentInformation
Polski system medialny dr U. KurcewiczSelf enrolmentInformation
Prawne aspekty gospodarki nieruchomościami dr hab. H. KisilowskaSelf enrolmentInformation