Kierunki:

  • Filologia
  • Pedagogika
  • Zdrowie publiczne
Strona:  1  2  3  4  5  6  7  ()
Przedmioty 
Język obcy komunikacji społecznej - dr O.JakubiakRejestracja samodzielna
Język obcy prawa - dr O.JakubiakRejestracja samodzielna
Paktyczna nauka i zastosowanie języka obcego (semstr II i IV) - dr O.JakubiakRejestracja samodzielna
Psychologia rozwojowa i osobowości - wykład dr M. SmulczykRejestracja samodzielna
Psychopedagogika dr M. SmulczykRejestracja samodzielna
Warsztat pracy i awans zawodowy pedagoga dr K. WichrowskaRejestracja samodzielna
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dr M. Smulczyk, dr K. WichrowskaRejestracja samodzielna
Współpraca środowiska szkolnego i przedszkolnego z rodzicami dr K. WichrowskaRejestracja samodzielna
Problemy opiekuńczo-wychowawcze w szkole mgr K. BalcerzakRejestracja samodzielna
Dydaktyka ogólna dr B. BaronRejestracja samodzielna
Wybrane zagadnienia języka specjalności dr M. ZawierzeniecRejestracja samodzielna
Teoria i praktyka przekladu dr M. ZawierzeniecRejestracja samodzielna
Warsztat kompetencji wychowawczych dr K. CiborskaRejestracja samodzielna
Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży dr M. SmulczykRejestracja samodzielna
Psychologia i socjologia małych grup dr M. SmulczykRejestracja samodzielna
Wprowadzenie do psychologii dr M. SmulczykRejestracja samodzielna
Trudności w uczeniu się dr M. SmulczykRejestracja samodzielna
Pedagogika - wstęp dr K. WichrowskaRejestracja samodzielna
Hiszpański - materiały dodatkowe - studia dzienne dr M. ZawierzeniecRejestracja samodzielna
Język portugalski - kultura i komunikacja dr M. ZawierzeniecRejestracja samodzielna