Kierunki:

  • Filologia
  • Pedagogika
  • Zdrowie publiczne
Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  ()
Courses 
Konwersatorium - teoria kultury języka specjalności dr M. JanikSelf enrolment
Dydaktyka ogólna dr N. RapaSelf enrolment
Pedagogika społeczna dr N. RapaSelf enrolment
Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej dr M. KotarbaSelf enrolment
Trudności w uczeniu się - kurs e-learningowy dr M. SmulczykSelf enrolment
Trudności w uczeniu się dla Pedagogiki i Filologii dr B. Łuczak-OkrasińskaSelf enrolment
Bezpieczeństwo i profilaktyka w szkole - dr K. GrzybSelf enrolment
Komunikacja z elementami kultury języka polskiego - dr K. GrzybSelf enrolment
Wybrane zagadnienia gramatyki i stylistyki polskiej - dr K. GrzybSelf enrolment
Podstawy komunikacji w biznesie - dr K. GrzybSelf enrolment
Edukacja kulturalna i medialna - dr K. GrzybSelf enrolment
Konwersatorium - historia literatury - dr A. GotcholdSelf enrolment
Konwersatorium - historia kultury - dr A. GotcholdSelf enrolment
Praktyczna nauka i zastosowanie języka obcego (PNZJO): Słuchanie i mówienie - dr A. GotcholdSelf enrolment
Praktyczna nauka i zastosowanie języka obcego (PNZJO): Czytanie i pisanie - dr A. GotcholdSelf enrolment
Tłumaczenia specjalistyczne 1 mgr A. FabisiewiczSelf enrolment
Komunikacja interpersonalna dr K. GrzybSelf enrolment
Sztuka wystąpień publicznych dr K. GrzybSelf enrolment
Wprowadzenie do psychologii 2 dr M. KotarbaSelf enrolment
Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki specjalnej dr M. KotarbaSelf enrolment