Kierunki:

  • Filologia
  • Pedagogika
  • Zdrowie publiczne
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  ()
Courses 
Praktyczna nauka i zastosowanie języka obcego (PNZJO):Słuchanie i mówienie dr M. Ziółek-SowińskaSelf enrolment
Diagnostyka środowiskowa dr A. GawendaSelf enrolment
Komunikacja interpersonalna dr A. GawendaSelf enrolment
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dr A. GawendaSelf enrolment
Współczesne problemy psychologii dr A. GawendaSelf enrolment
Historia wychowania i myśli pedagogicznej - dr M. KotarbaSelf enrolment
Wprowadzenie do psychologii - dr M. KotarbaSelf enrolment
Konwersatorium - historia literatury - dr J. StolarekSelf enrolment
Konwersatorium - teoria literatury języka specjalności - dr Joanna StolarekSelf enrolment
Język obcy - włoski - mgr A. Goździk-BrokowskaSelf enrolment
Praktyczna nauka i zastosowanie języka obcego (gramatyka) - mgr. L. D. GonzalezSelf enrolment
Język obcy - hiszpański - mgr L. D. GonzalezSelf enrolment
Wspomaganie rozwoju dziecka - dr M. BłędowskaSelf enrolment
Pedagogika specjalna (diagnozowanie i terapia) - dr M. BłędowskaSelf enrolment
Seminarium licencjackie - dr M. BłędowskaSelf enrolment
Programowanie i planowanie procesu kształcenia - dr M. BłędowskaSelf enrolment
Trening twórczości - dr M. BłędowskaSelf enrolment
Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki specjalnej - dr M. BłędowskaSelf enrolment
Praktyczna nauka i zastosowanie języka obcego (PNZJO) - mgr R. BzdakSelf enrolment
Język obcy komunikacji społecznej - dr O.JakubiakSelf enrolment