Kierunki:

  • Filologia
  • Pedagogika
  • Zdrowie publiczne
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  ()
Courses 
Język obcy prawa - dr O.JakubiakSelf enrolment
Paktyczna nauka i zastosowanie języka obcego (semstr II i IV) - dr O.JakubiakSelf enrolment
Problemy opiekuńczo-wychowawcze w szkole mgr K. BalcerzakSelf enrolment
Dydaktyka ogólna dr B. BaronSelf enrolment
Wybrane zagadnienia języka specjalności dr M. ZawierzeniecSelf enrolment
Teoria i praktyka przekladu dr M. ZawierzeniecSelf enrolment
Warsztat kompetencji wychowawczych dr K. CiborskaSelf enrolment
Wprowadzenie do psychologii dr M. SmulczykSelf enrolment
Trudności w uczeniu się dr M. SmulczykSelf enrolment
Hiszpański - materiały dodatkowe - studia dzienne dr M. ZawierzeniecSelf enrolment
Język portugalski - kultura i komunikacja dr M. ZawierzeniecSelf enrolment
Praktyki - filologia hiszpańska dr M. ZawierzeniecSelf enrolment
Tłumaczenia - materiały dodatkowe dr M. ZawierzeniecSelf enrolment
Psychologia rozwojowa i osobowości (ćw.) dr Z. JaźwińskaSelf enrolment
Andragogika (Pedagogika 2 st.) dr D. Bilski
Andragonika dr I. BłaszczakSelf enrolment
Choroby układu krążenia - prof. dr hab. n. med. J. SzymborskiSelf enrolment
Diagnoza i terapia zaburzeń mowy (ćwiczenia) dr Z. JaźwińskaSelf enrolmentInformation
Diagnoza i terapia zaburzeń mowy (wykłady) dr Z. JaźwińskaSelf enrolmentInformation
Dietetyka kliniczna dr inż. A. HartonSelf enrolment