Kierunki:

  • Filologia
  • Pedagogika
  • Zdrowie publiczne
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  ()
Courses 
Język portugalski - kultura i komunikacja M. BelinaSelf enrolment
Komunikacja interpersonalna - interakcje społeczne dr K. WichrowskaSelf enrolment
Komunikacja interpersonalna - zaliczenie dr K. WichrowskaSelf enrolment
Komunikacja społeczna w organizacji - dr K. DziurzyńskiSelf enrolment
Kształcenie na odległość dr D. BilskiSelf enrolmentInformation
Kultura języka polskiego dr H. Łaniewska-WołłkSelf enrolment
Kultura języka polskiego dr K. TurzyńskaSelf enrolment
Media w edukacji dr D. BilskiSelf enrolmentInformation
Metoda projektów dr K. Wichrowska
Metodologia badań literackich A. WicherSelf enrolment
Współpraca z rodzicami i środowiskiem wychowawczym dr D. BilskiSelf enrolment
Metodologia badań pedagogicznych dr K. DziurzyńskiSelf enrolment
Metodologia badań społecznych (Pedagogika 2 st.) dr D. BilskiSelf enrolment
Metodologia badań społecznych dr Krzysztof DziurzyńskiSelf enrolment
Metody badań pedagogicznych (Pedagogika 1 st.) dr D. Bilski
Metody badań społecznych dr K. DziurzyńskiSelf enrolmentInformation
Metody i techniki nauczania języków obcych w szkole ponadpodstawowej mgr J. GłogowskaSelf enrolment
Metodyka edukacji ponadpodstawowej mgr J. GłogowskaSelf enrolment
Metodyka edukacji przedszkolnej dr K. WichrowskaSelf enrolment
Metodyka nauczania języka angielskiego mgr J. WasekSelf enrolment