Kierunki:

  • Filologia
  • Pedagogika
  • Zdrowie publiczne
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  ()
Courses 
Metodyka nauczania języka obcego mgr J. GłogowskaSelf enrolment
Metodyka nauczania języków obcych w szkole ponadpodstawowej mgr J. GłogowskaSelf enrolment
Metodyka nauczania języków obcych z zastosowaniem ICT - mgr M. PaszkoSelf enrolment
Metodyka-Ewaluacja i ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów dr K. WichrowskaSelf enrolment
Metodyka-Projektowanie procesu kształcenia dr K. WichrowskaSelf enrolment
Opieka nad matką i dzieckiem w Polsce i Europie - dr M. Komar SzymborskaSelf enrolment
Organizacja i metodyka studiowania dr K. WichrowskaSelf enrolment
Organizacja i zarządzanie dr K. Świrska-CzałbowskaSelf enrolmentInformation
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia dr K. Świrska-CzałbowskaSelf enrolment
Patologie społeczne - dr S. StasiorowskiSelf enrolment
Pedagogika dorosłych dr K. DziurzyńskiSelf enrolment
Pedagogika ogólna - dr D. BilskiSelf enrolmentInformation
Pedagogika społeczna (ćwiczenia) dr M. Januszewska-WarychSelf enrolment
Pedagogika społeczna (wykład) dr G. PańtakSelf enrolment
Pedagogika społeczna dr M. Smulczyk
Podstawy dietetyki z dietetyką pediatryczną dr inż. A. HartonSelf enrolment
Podstawy epidemiologii dr J. MazurSelf enrolmentInformation
Podstawy zarządzania w systemie oświatySelf enrolment
Podstawy żywienia człowieka mgr inż. B. Granecka-WrzosekSelf enrolmentInformation
Pomoc postpenitencjarna - dr S. StasiorowskiSelf enrolment