Kierunki:

  • Filologia
  • Pedagogika
  • Zdrowie publiczne
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9
Courses 
Warsztat pracy wychowawczej dr K. DziurzyńskiSelf enrolment
Wprowadzenie do pedagogiki - dr D. BilskiSelf enrolmentInformation
Wprowadzenie do pedagogiki dr M. Smulczyk
Wprowadzenie do pedagogiki dr Teresa Michałek-MałkowskaSelf enrolmentInformation
Współczesne kierunki językoznawstwa i językoznawstwa stosowanego prof. dr hab. J. Korzeniewska-BerczyńskaSelf enrolmentInformation
Współczesne kierunki w pedagogice dr Teresa Michałek-MałkowskaSelf enrolmentInformation
Współczesne problemy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej dr K. WichrowskaSelf enrolment
Współczesne problemy zdrowia publicznego - mgr A. DzielskaSelf enrolment
Wspomaganie rozwoju kompetencji matematycznych dzieci przedszkolnych mgr M. SuchockaSelf enrolment
Wstęp do językoznawstwa prof. dr hab. J. Korzeniewska-BerczyńskaSelf enrolmentInformation
Wstęp do literaturoznawstwa dr M. Smulczyk
Wychowanie fizyczne dziecka - dr L. KlubaSelf enrolment
Zachowania problemowe dzieci i młodzieży - dr S. StasiorowskiSelf enrolment
Zarządzanie zasobami ludzkimi dr hab. J. StępakSelf enrolment