• Dla studentów I roku przewidziane są zagadnienia umieszczone w Temacie I.

  Dla studentów II roku przewidziane są zagadnienia umieszczone w Temacie II.

  Dla studentów grup magisterskich przewidziane są zagadnienia w Temacie III.

  Każde zagadnienie (na dany semestr przewidzianych jest tyle zagadnień, ile terminów e-ćwiczeń w harmonogramie semestru) to część wprowadzająca (tytuł artykułu podany WIELKIMI LITERAMI) oraz zadanie zaliczeniowe, tzw. QUIZ.

  Dostęp do materiałów i quizów przewidzianych na dany semestr jest blokowany po jego zakończeniu.

  Praca studenta - najlepiej systematyczna - z uczelnianą platformą e-learningową jest obowiązkowa i uwzględniana przez lektora w ocenie semestralnej!

  Zadania wykonywane przez studenta na platformie instaling.pl NIE SĄ zadaniami e-learningowymi realizowanymi w ramach e-ćwiczeń. Zadania z instaling.pl to zadania bedące pracą domową studenta.

  UWAGA TECHNICZNA:

  Niektóre zadania są oparte na technologii FLASH, której nie wspierają najnowsze wersje przeglądarek. Możesz je pominąć lub - na własną odpowiedzialność - zmienić ustawienia przeglądarki i pozwolić wyświetlić zablokowaną zawartość.

  Rejestracja samodzielna